Levenstestament ook bij vermissing

Printvriendelijke versie

Heel af en toe staat er een berichtje in de krant over een persoon die als vermist is opgegeven. Na een avondje uit nooit meer thuisgekomen, tijdens een zeiltocht overboord geslagen of bij een wandeltocht in een afgelegen natuurgebied niet teruggekeerd.

Voor de partner, familie en vrienden begint een onzekere tijd, waarin zij niet alleen tussen hoop en vrees leven, maar waarin zij ook allerlei zaken moeten regelen. Vooral dat laatste leidt vaak tot grote problemen. De achterblijvende partner moet bijvoorbeeld gewoon de hypotheek blijven betalen terwijl het inkomen van de vermiste persoon op een gegeven moment stopt, en er ook geen nabestaandenpensioen voor in de plaats komt. Als het huis mede op naam staat van
de vermiste partner zal verkoop niet zomaar zonder zijn handtekening kunnen plaatsvinden.

In de wet is een speciale procedure opgenomen om in geval van vermiste personen toch een aantal zaken te kunnen regelen. Het nadeel is dat er eerst een wachttijd geldt en dat de procedure via de rechter loopt. Om in vermissingsgevallen sneller te kunnen handelen is het zaak om het – inmiddels populaire – levenstestament te hebben. Hierin wordt een machtiging gegeven aan iemand anders – meestal de partner of de kinderen – om te handelen als men het zelf niet meer kan. Gedacht wordt dan vaak aan dementie of na een beroerte. Maar ook bij vermissingen zou het levenstestament kunnen zorgen voor continuïteit in de eerste periode.
Wilt u meer weten over het opstellen van een levenstestament? Vraag gerust de brochure aan op ons kantoor.

Bron: Algemeen Overleg Slachtofferbeleid in de Tweede Kamer, 13 februari 2019.